Trở lên trên

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần Nhóm dịch: Dungnhi Nguồn: Vipvandan Tương truyền thời kỳ viễn cổ là thiên hạ của Thần Long. Trải qua ngàn vạn năm tranh đấu, cho đến ngày nay chủng tộc Thần Long hầu như tuyệt diệt. Long Thần vốn là công tử bột ăn ngồi chờ chết, nhưng bởi vì một khối ngọc bội thần bí mới được truyền thừa tinh huyết..

Long Huyết Chiến Thần

Nhóm dịch: Dungnhi Nguồn: Vipvandan Tương truyền thời kỳ viễn cổ là thiên hạ của Thần Long. Trải qua ngàn vạn năm tranh đấu, cho đến ngày nay chủng tộc Thần Long hầu như tuyệt diệt. Long Thần vốn là công tử bột ăn ngồi chờ chết, nhưng bởi vì một khối ngọc bội thần bí mới được truyền thừa tinh huyết..
Book rating: 4.2 based on 4 ratings

Long Huyết Chiến Thần

4.2
4 lượt đánh giá

Lượt xem:
 9.662 /879 mục
Tình trạng:
 Còn tiếp
Cập nhật:
 12/09/2015
Thể loại:
Tác giả:

Các bản dịch khác:

Long Huyết Chiến Thần [Chương cuối: Chương 248] (248 chương)

Long Huyết Chiến Thần [Chương cuối: Chương 846 - Tiên Thiên Kiếm Thai (Thượng)] (2414 chương)


Long Huyết Chiến Thần
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan


Tương truyền thời kỳ viễn cổ là thiên hạ của Thần Long. Trải qua ngàn vạn năm tranh đấu, cho đến ngày nay chủng tộc Thần Long hầu như tuyệt diệt.

Long Thần vốn là công tử bột ăn ngồi chờ chết, nhưng bởi vì một khối ngọc bội thần bí mới được truyền thừa tinh huyết rồng thần. Từ đó hắn một đường chém giết, tranh bá thiên hạ, giai nhân mỹ nữ thu vào trong tay.

Phá Long mạch, Ngưng Thần đan, vũ động Thiên Hà, thân độ Luân Hồi vạn kiếp. Mặc ngươi tu vi thông thiên triệt địa, thực lực phách tuyệt hoàn vũ, ta đây có chiến lực viễn cổ Thần Long đánh cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, phá vỡ luân hồi, vạn cổ trường tồn.

Chương mới nhất