Trở lên trên

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký Truyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn, một thể xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn là Ma?Ma và Người, ai thiện ai ác? Và ai... đế bá vô địch!!Tất cả có ở Phù Thiên Ký.Cảnh..

Phù Thiên Ký

Truyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn, một thể xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn là Ma?Ma và Người, ai thiện ai ác? Và ai... đế bá vô địch!!Tất cả có ở Phù Thiên Ký.Cảnh..
Book rating: 0 based on 0 ratings

Phù Thiên Ký

0
0 lượt đánh giá

Lượt xem:
 0 /1116 mục
Tình trạng:
 Còn tiếp
Cập nhật:
 22/08/2017
Thể loại:
Tác giả:

Phù Thiên KýTruyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn, một thể xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn là Ma?

Ma và Người, ai thiện ai ác? Và ai... đế bá vô địch!!

Tất cả có ở Phù Thiên Ký.

Cảnh giới: Phàm thai, Khai nhãn, Tích thủy, Linh tuyền, Linh châu, Thiên hà, Linh anh, Đại hải...

Lịch đăng truyện online: 1-3 chương/ngày. (Sau 20h có)

Cầu vote và thank nhiệt tình để lấy động lực.


Chương mới nhất