Trở lên trên

Tử Dương ​

Tử Dương ​ Truyện thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, trước đó đã viết Tàn bào, phong cách viết truyện của tác giả này có nét độc đáo riêng, khác hẳn với những người khác, nhân vật được tả rất thật, truyện thường buồn nhưng kết thúc luôn có hậu, ai đã đọc Tàn bào thì sẽ biết điều này..

Tử Dương ​

Truyện thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, trước đó đã viết Tàn bào, phong cách viết truyện của tác giả này có nét độc đáo riêng, khác hẳn với những người khác, nhân vật được tả rất thật, truyện thường buồn nhưng kết thúc luôn có hậu, ai đã đọc Tàn bào thì sẽ biết điều này..
Book rating: 0 based on 0 ratings

Tử Dương ​

0
0 lượt đánh giá

Lượt xem:
 0 /12 mục
Tình trạng:
 Còn tiếp
Cập nhật:
 28/05/2016
Thể loại:
Tác giả:

Các bản dịch khác:

Tử Dương [Chương cuối: Q.1 - Chương 145 - Từ Chối] (147 chương)


Tử Dương ​
Truyện thuộc thể loại tiên hiệp cổ điển, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, trước đó đã viết Tàn bào, phong cách viết truyện của tác giả này có nét độc đáo riêng, khác hẳn với những người khác, nhân vật được tả rất thật, truyện thường buồn nhưng kết thúc luôn có hậu, ai đã đọc Tàn bào thì sẽ biết điều này.
Khuyến cáo : truyện không phù hợp với fan của thể loại yy.

Bối cảnh truyện : Mùa đông năm 304 sau công nguyên. Năm bộ lạc người Hồ là Để, Tiên Ti, Yết, Khương, Hung nô lần lượt xâm lược Trung thổ. Công nguyên năm 317, sau khi Tây Tấn diệt vong, chính quyền người Hán dời về phía Nam. Đông Tấn được thành lập ở phía nam Hoàng hà, phần lớn phương Bắc, người Hồ lập nước Triệu để thống trị.